Vi klarer alt indenfor beplantning, store såvel som små opgaver. Vores mangeårige erfaring sikrer at arbejdet udføres korrekt, samt at de materialer og planter vi bruger er af høj kvalitet. Ligeledes kan du være sikker på, at vores rådgivning bygger på en bred faglig viden og mange års erfaringer.

Når du bruger en professionel anlægsgartner kan du være sikker på, at de rigtig planter vælges, samt at der bliver taget højde for lys-, skygge- og jordbundsforholdene.

Vi udfører hvert år rigtig mange beplantningsopgaver for vores kunder, som blandt andet drejer sig om:

  • Hækplantning
  • Støjhæmmende beplantninger
  • Alléer og læhegn
  • Rosen- og staudebede
  • Surbundsbede
  • Frugt- og bærhaver
  • Tilplantning af krukker
  • Taghaver
  • Naturgenopretningsprojekter/ klitbevaring
  • Træflytninger og opbinding