Når det gælder skadedyrsbekæmpelse i haven kan vi også hjælpe!

Hvad enten vi taler om muldvarpe/mosegrise eller gåsebiller, er der tale om en stor gene, som på relativt kort tid kan underminere eller ødelægge hele græsplænen.

Heldigvis er der råd for begge dele.

Som alternativ til den klassiske (og besværlige) muldvarpefælde og forskellige giftmidler, kan vi tilbyde at gasse muldvarpen væk.

På vores gasser er der koblet en brændstofpumpe, som suger en doseret blanding af diesel og benzin fra en beholder ned i udstødningssystemet. Dette frembringer en kraftig røgudvikling, som blæses direkte ned i gangsystemet. Det høje tryk fra Honda motorens udstødningssystem bevirker, at doseringen med kulilten afliver muldvarpene og mosegrisene. De dør i løbet af få sekunder og har derfor ikke mulighed for at undslippe.

Metoden er smertefri og væsentlig mere miljøvenlig og effektiv end udlægning af de kendte gifte, som både kan dræbe fugle og dyr.

Se nedenstående videoklip, der viser hvordan den særdeles effektive gasning foregår.

Er problemet gåsebiller, er der også mulighed for effektiv hjælp. Som bekendt er det gåsebillens larver der ødelægger plænen ved at fortære græssets rødder. En effektiv behandling mod disse gåsebillelarver foregår fra midten af maj til og med juli måned, bedst er dog juni.

Kontakt os, og hør nærmere om mulighederne for effektiv skadedyrsbekæmpelse…

 

Se videoen muldvarpen hader her:

Klaptrae03